Překlady a tlumočení

Zajistíme Vám překlady z/do světových i menšinových jazyků a korektury již přeložených textů rodilými mluvčími. Spolupracujeme se zkušenými překladateli, někteří z nich jsou zároveň odborníky v dalších oborech (medicína, právo, přírodní vědy, technika, umění atd.), proto nabízíme i překlady odborných textů. Nezajišťujeme soudně ověřené překlady úředních dokumentů.

V našem ceníku naleznete ceny za normostranu (1800 znaků včetně mezer mezi slovy) i ceny za slovo zdrojového textu. Cena za slovo umožňuje přesnou kalkulaci konečné ceny překladu dle zdrojového (výchozího) textu - bez zaokrouhlování počtu normostran.

Navíc je zjištění celkového počtu slov v dokumentu snazší než přepočítávání na normostrany - některé počítačové programy umožňují zobrazit počet slov v dokumentu na jedno či dvě kliknutí (např. program Word v nabídce Nástroje).

Pokud si klient výslovně nepřeje cenovou kalkulaci na počet normostran, standardně účtujeme cenu překladu podle celkového počtu slov výchozího textu.

Image

Ceník překladů

Zdrojový jazyk: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, srbština, chorvatština
>>> Cílový jazyk: čeština
Cena v Kč za normostranu: 260 Kč
Cena v Kč za slovo: 1 Kč

 

Zdrojový jazyk: čeština
>>> Cílový jazyk: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština
Cena v Kč za normostranu: 350 Kč
Cena v Kč za slovo: 1,45 Kč

POZNÁMKY K CENÍKU:

  1. Kalkulaci ceny za překlady z/do jiných jazyků než výše uvedených Vám rádi zpracujeme na základě popisu zaměření a rozsahu (případně ukázky) výchozího textu.
  2. Příplatky za odbornost textu se účtují jen u úzce specializovaných textů (technické, právní, smluvní apod.) dle frekvence a obtížnosti odborných výrazů. Podobně je možné účtovat příplatek za speciální grafickou úpravu překladu. Celková výše příplatku se pohybuje od 10% do maximálně 100% ceníkové ceny.
  3. Expresní příplatky neúčtujeme - přijímáme jen takové zakázky, které odpovědně stihneme v daném termínu.
  4. Kalkulaci ceny za korektury přeloženého textu rodilým mluvčím Vám rádi zpracujeme na základě ukázky daného textu.
  5. Poskytujeme množstevní slevy při větším rozsahu zakázky a slevy za opakování částí textu.
  6. U výchozího textu, kde není možné spočítat rozsah překladu (jen tištěný text nebo datové formáty neposkytující údaj o počtu slov) se cena kalkuluje na počet slov cílového (přeloženého) textu.

Rychlý kontakt
Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

Neváhejte, vyberte si kurz a objednejte se právě teď