OBJEDNAT KURZ

                 Zaujal Vás kurz Jazykové školy EASY ENGLISH?

Internetový kurz AJ pro učitele - anotace

Název vzdělávacího programu:

Internetový kurz angličtiny pro učitele

1. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Komplexní e-learningový kurz angličtiny zaměřený na anglickou gramatiku a slovní zásobu základních konverzačních okruhů včetně frazeologie. První úroveň kurzu je určena účastníkům se vstupní úrovní A1-A2, druhá úroveň je určena účastníkům se vstupní úrovní B1-B2.

Každá jednotlivá lekce kurzu obsahuje dialog na dané téma, základní a doplňkovou slovní zásobu pro daný tématický okruh, sadu idiomatických výrazů a přísloví, vysvětlení mluvnické problematiky, procvičení všech uvedených součástí lekce (konverzace, slovní zásoba, frazeologie, gramatika) a závěrečný test.

Základem kurzu jsou interaktivní činnosti na PC s přístupem k internetu bez asistence lektora (učení, procvičování, testování), ale část kurzu je koncipována pro přímou komunikaci s lektorem prostřednictvím e-mailu (oprava chyb v textu psaném účastníkem, odpověď na dotazy účastníka).

Učení není vázáno jen na počítač a internetové připojení. V ceně kurzu je zahrnuta možnost stažení nahrávek slovní zásoby a důležitých frází ze všech rozhovorů i doplňkové slovní zásoby ve formátu MP3. Anglická slovní zásoba a věty (v podání rodilého mluvčího) se střídá s českým překladem, což studentovi umožní učit se snadno a kdekoli pouhým poslechem nahrávky. Nahrávky lze využít také jako poslechová cvičení pro nácvik porozumění (listening comprehension) – student přehraje anglickou větu a snaží se jejímu obsahu porozumět, poté si pro kontrolu přehraje český překlad. Kromě toho může student využít standardní funkci operačního systému – nahrávání hlasu, pořídit si nahrávku vlastní výslovnosti konkrétního slova, fráze či věty a porovnat ji s nahrávkou rodilého mluvčího.

Kurz je již plně funkční a lze jej zdarma otestovat na adrese:
http://e-kurz.easyenglish.cz/index.php

2. Forma:

E-learning.

3. Vzdělávací cíl:

Zvýšení celkové úrovně zvládnutí anglického jazyka frekventantů kurzu o jeden stupeň dle Společného evropského referenčního rámce (např. z B1 na B2).

4. Hodinová dotace:

Vzhledem k typu kurzu (e-learning), u kterého je rozsah studia individuální, nelze přesně stanovit hodinovou dotaci. Odhadovaný potřebný čas pro absolvování jedné úrovně kurzu je 110 hodin. Čas lektora věnovaný jednomu účastníkovi (oprava chyb, odpovědi na dotazy) je stanoven na 5 hodin. Účastníci mají přístup k on-line studiu jedné úrovně po dobu 18 měsíců.

5. Cílová skupina:

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky bez ohledu na jejich aprobaci, obzvláště přínosný bude pro nekvalifikované učitele anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Účastníkům kurzu bude na základě výsledků vstupního rozřazovacího on-line testu doporučeno studium 1. nebo 2. úrovně kurzu. Po úspěšném absolvování 1. úrovně kurzu lze pokračovat studiem 2. úrovně.

6. Plánové místo konání:

Domácí studium – e-learning.

7. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe:

Mgr. Pavel Rynt

VŠ studium (1985-1993):
filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
učitelství – český jazyk a literatura / anglický jazyk a literatura
denní studium zakončené státní závěrečnou zkouškou z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a literatury, pedagogiky a psychologie, titul magistr

Odborná praxe:
1990 – současnost
jazyková škola EASY ENGLISH, Kralupy nad Vltavou
lektor angličtiny, metodik výuky, organizátor jazykových kurzů
výuka angličtiny a češtiny pro cizince v kurzech pro dospělé, organizování pobytových kurzů angličtiny, němčiny a francouzštiny, zajišťování jazykové výuky pro firmy i jednotlivce, metodické vedení lektorů jazykové školy

1998-2010
lektor pro NIDV, pedagogická centra (např. Pedagogické centrum Rakovník, Most, Praha, Hradec Králové) a jiné instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (např. agentura Descartes), účast na projektech JAME, JARO, Brána jazyků; vedení metodických seminářů a workshopů na konferencích pro učitele jazyků

2009 – současnost
PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o., Praha 8
učitel angličtiny
výuka angličtiny ve vyšších ročnících střední školy, příprava k maturitě, výuka odborné angličtiny z oblasti výpočetní techniky, žurnalistiky a médií, finančního poradenství a personalistiky ve všech ročnících vyšší odborné školy

8. Odborný garant:

Mgr. Pavel Rynt

9. Materiální a technické zabezpečení:

Kurz je zajištěn na serverech společnosti ONEsolution, s.r.o., Brno, která jazykové škole dlouhodobě poskytuje webhostingové služby na špičkové úrovni.

10. Způsob vyhodnocení akce:

Každá lekce je zakončena závěrečným testem (20 otázek multiple choice), který automaticky vyhodnotí, zda frekventant může pokračovat ve studiu další lekcí, nebo zda se musí vrátit k právě dokončené lekci. Výstupní on-line test (40 otázek multiple choice) stanoví dosaženou úroveň pokročilosti každého účastníka dle Společného evropského referenčního rámce.

Odebírat Newsletter

Přejete si na svůj e-mail zdarma dostávat užitečné rady a tipy pro učení a používání angličtiny, vtipy, testy, příběhy atd.? Náš měsíčník je tu pro Vás !

EASY ENGLISH

+420 777 139 398
jazykova.skola@easyenglish.cz

EASY ENGLISH jazyková škola v.o.s.
Lutovítova 810
Kralupy nad Vltavou, 278 01

IČ: 24835480
DIČ: CZ24835480 neplátce DPH

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
SOUHLASÍM