There are no translations available.

Styl výuky

Všechny kurzy, které jazyková škola EASY ENGLISH pořádá, spojuje několik zásad týkajících se způsobu výuky

* Zaměření na všestrannou znalost jazyka (mluvení, čtení, psaní, gramatika, slovní zásoba) s důrazem na praktickou ústní komunikaci (mluvení a porozumění).

* Střídání různých činností během jednotlivých lekcí – tato pestrost zabraňuje únavě účastníků.

* Výuka musí být poutavá a zábavná, účastníci se nikdy nesmějí nudit.

* Lektor se vždy snaží navodit přátelskou a uvolněnou atmosféru uvnitř skupiny, není důvod, aby se účastníci kvůli něčemu stresovali, přestože výuka je intenzivní.

* Rozdíly v pokročilosti účastníků v rámci jedné skupiny musí být minimální, kurz musí nabízet dostatečné množství skupin. Rozdělení účastníků do skupin se děje na základě rozřazovacího testu (netýká se úplných začátečníků). Jednoduchý test své pokročilosti v angličtině si můžete zdarma udělat zde. Je-li to možné, jazyková škola přihlédne při rozdělování účastníků k jejich přání, ale vyhrazuje si konečné slovo.

* Maximální počet účastníků v jedné výukové skupině je 10 (pokud není u daného typu kurzu uvedeno jinak), obvyklý počet je 4-8.

* Výuku skupin s nižší pokročilostí vedou převážně čeští lektoři, zatímco zahraniční lektoři zajišťují výuku v pokročilejších skupinách. U některých skupin jazyková škola volí střídání (kombinaci) českého a zahraničního lektora. Přítomnost zahraničních lektorů v kurzech němčiny a francouzštiny není obvyklá.

People-studying--imagio12530379


* Všichni lektoři spolupracující s jazykovou školou EASY ENGLISH splňují nejpřísnější kvalifikační předpoklady - odbornou jazykovou způsobilost (státní všeobecná, univerzitní nebo odpovídající mezinárodní zkouška), pedagogické vzdělání, praxe. Vedení jazykové školy provádí pravidelnou kontrolu výuky a konzultace učebních plánů s jednotlivými lektory.

* Jazyková škola EASY ENGLISH neslibuje použití žádných zázračných výukových metod, ale sází na kombinaci metod tradičních (např. drilová cvičení) a moderních (přímá metoda, využití písňových textů, audionahrávek a videa, interaktivní software).

* Hlavním cílem všech našich kurzů je, aby nabyté znalosti byly trvalé či dlouhodobé. Proto se každá probíraná látka cyklicky opakuje a rozšiřuje, jsou na ni "nabalovány" další vědomosti (tzv. princip sněhové koule).

* Protože řada studentů se účastní některého kurzu opakovaně, případně absolvuje v jednom roce více typů kurzů, sleduje jazyková škola pečlivě učební program jednotlivých skupin a plánuje jej tak, aby umožňoval co nejlepší návaznost pro tyto účastníky.

* Výuku dětí na našich pobytových kurzech zajišťují výhradně lektorky a lektoři s jazykovým a pedagogickým vzděláním zahrnujícím speciální metodickou přípravu pro výuku dětí a dlouhodobou praxi. Při výuce předškolních dětí spolupracujeme především s Mgr. Sylvií Dolákovou, o jejíž odbornosti, kreativitě a "magickém" působení na děti při výuce i učitele na konferencích a odborných seminářích se nejlépe přesvědčíte zde.

 

vyuka-luhacovice2

Učebnice

Používané učebnice v kurzech angličtiny:
Oxford University Press - New English File
Cambridge University Press - Face2Face
Pearson Longman - Total English, Speak Out, Language To Go

Doporučená doplňková učebnice pro samostudium - Step By Step z nakladatelství Fraus

Dále naši lektoři používají nejrůznější doplňkové učební materiály – články, vtipy, testy, hry, křížovky a cvičení. Konverzace se také často odehrává přirozeně, bez použití tištěných textů.

V kurzech němčiny a francouzštiny se kombinují různé zahraniční a české učebnice. Samozřejmě i na těchto kurzech lektoři používají další doplňkové materiály a hry.

Knihy na pobytových kurzech se zdarma zapůjčují, v celoročních kurzech si účastníci učebnice od jazykové školy odkupují za běžnou maloobchodní nebo zvýhodněnou cenu.


Study with us
Language school with a long tradition